INTERREG IV A

Interreg4a Logo Logo EU


Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

„INTERREG IVA” – europejski program wsparcia transgranicznej współpracy krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Rzeczpospolitej Polskiej (Województwa Zachodniopomorskiego) w okresie 2007 - 2013 mający na celu „Europejską współpracę terytorialną”.

Gmina Neuenkirchen i jej partnerska gmina Człopa rozpoczęły wspólny projekt, który obejmuje budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.

Sprawozdanie z polsko – niemieckiej współpracy

Sprawozdanie z polsko – niemieckiej współpracy w toku realizacji projektu: INT-08-0014 Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.

Na przestrzeni lat 2010 i 2011 Gmina Człopa wraz z Gminą Neuenkirchen podjęły szereg działań na rzecz zacieśnienia dotychczas istniejących kontaktów. Działania te z jednej strony dotyczyły stałych kontaktów zapewniających sprawną i terminową realizację wymienionego projektu, a z drugiej strony były rzeczywistym wyrazem realizacji Wieloletniego Programu Współpracy między Gminą Człopa i Gminą Neuenkirchen podpisanego w 2008 roku.

Dofinansowanie jest popierane

Zaciśnienie posko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury  i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko - Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.