Dofinansowanie jest popierane

Zaciśnienie posko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury  i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko - Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.